Niềm Vui Tiết Kiệm Tiền

Có một lần ,Plato hỏi thầy Socrates: “Thầy nhận được nhiều học trò, khoản học phí thu được không nhỏ, tại sao thầy luôn tiết kiệm tiền mà không dùng để hưởng thụ cuộc sống? “ Socrates vốn rất giỏi phản biện nên ông trả lời “Plato này, tại sao…

5 Status Thấm cho năm 2020

Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của họ không có gì trong tay. Lòng chung thủy của người đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả mọi thứ.  Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra…

1 2 3 5