"Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình!" - Tố Hữu

Profile Dư Anh Khoa