CHỦ ĐỀ: Giải Đáp thắc mắc cho Học Sinh, Sinh Viên

Đây là những bài học được đúc kết ra từ việc anh coach 1-1 (khai vấn) cho rất nhiều bạn trẻ. Và anh nhận thấy ở các bạn trẻ đều gặp một vài vấn đề chung.
Nên anh quyết định làm chuyên mục này để chia sẻ với các bạn