Home Những bài học tôi tâm đắc THUYẾT ĐA VŨ TRỤ TRONG PHẬT GIÁO

THUYẾT ĐA VŨ TRỤ TRONG PHẬT GIÁO

tác giả Dư Anh Khoa
Gần đây khi xem các bộ phim khoa học viễn tưởng chúng ta thường nghe đến khái niệm “Đa vũ trụ” hay “Vũ trụ song song”. Khái niệm này trông có vẻ thời thượng nhưng thật ra nó đã xuất hiện từ rất lâu trong các nền văn hóa, văn minh, đặc biệt là Phật Giáo. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu xem “Đa vũ trụ” trong Phật Giáo được mô tả như thế nào?
 
Trong bài viết này mình sẽ dùng một số từ ngữ hiện đại thay cho các từ ngữ cổ để các bạn tiện theo dõi.

 

KHÁI NIỆM ĐA VŨ TRỤ

Có nhiều khái niệm về Đa vũ trụ. Để đơn giản chúng ta có thể hiểu rằng, đó là sự tồn tại của những thế giới khác nhau mà sinh vật giữa các thế giới đó không thể liên hệ với nhau qua các phương pháp vật chất thông thường như: tàu vũ trụ, kính thiên văn, sóng vô tuyến…
 
Để một sinh vật ở vũ trụ này có thể nhận biết và liên hệ với một sinh vật ở vũ trụ khác, họ phải thông qua những kênh đặc biệt như “cổng liên thông”. Hoặc một vài cá thể siêu nhiên có khả năng nhận biết và liên hệ với vũ trụ khác.

TAM GIỚI

Nghe đến khái niệm “Tam Giới”, các fan tiên hiệp sẽ nghĩ ngay đến: người, trời, ma. Nhưng thật ra đó là do văn hóa Trung Quốc vay mượn khái niệm trong Phật Giáo để xây dựng. Khái Niệm “Tam Giới” của Phật Giáo mang tính trừu tượng phổ quát hơn nhiều.
 
Phật Giáo phân chia các cõi giới trong thế giới này thành 3 vũ trụ lớn (tam giới). Ở mỗi vũ trụ, chúng sinh trong vũ trụ đó có mức độ tham ái và dính mắc vào vật chất khác nhau. Trong mỗi vũ trụ lớn đó có thể có nhiều vũ trụ nhỏ.

VŨ TRỤ 1 - VŨ TRỤ VÔ SẮC GIỚI

Ở cõi vô sắc giới này, các chúng sanh không có cơ thể vật chất mà chỉ là những thực thể tâm thức. Họ gần như không quan tâm đến vật chất và các thế giới khác. Họ không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân… nên ngay cả Đức Phật cũng không thể giao tiếp với họ được.
 
Các thực thể trong vũ trụ này sống với ý thức miên man của mình qua hàng tỉ tỉ năm. Tuổi thọ họ dài khủng khiếp. Bạn có thể tưởng tượng rằng vài chục nghìn quả đất sinh diệt thì họ vẫn còn sống.
 
Trong vũ trụ này, có thể phân làm 4 vũ trụ nhỏ, tuổi thọ của các chúng sinh trong từng cõi tăng dần từ trên xuống:
 + Vũ trụ Không Vô Biên Xứ (Ākāsānañcāyatanabhūmi).
 
Các thực thể ỡ cõi này định tâm vào suy nghĩ: “Không gian là vô hạn”
 
+ Vũ trụ Thức Vô Biên Xứ (Viññānancāyatanabhūmi).
 
Các thực thể ở cõi này định tâm vào suy nghĩ: “Ý thức là vô hạn”
 
+ Vũ trụ Vô Hữu Xứ (Ākiñcāññāyatanabhūmi).
 
Các thực thể ở cõi này định tâm vào suy nghĩ: “Không có cái gì cả”
 
+ Vũ trụ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. (Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi).
 
Các thực thể ở cõi này không có suy nghĩ mà cũng không phải là không có suy nghĩ (?) (Chỗ này khó giải thích quá, các bạn thông cảm ^^. Cõi này hơi cao siêu, chỉ thấp hơn Niết Bàn thôi)

VŨ TRỤ 2 - VŨ TRỤ SẮC GIỚI

Ở cõi này, các chúng sanh có cơ thể vật chất nhưng rất vi tế. Họ cũng ít có tánh tham và ít quan tâm đến cõi người. Chỉ có một số cá thể đặc biệt ở cõi người có khả năng liên thông và giao tiếp với họ. Các nền văn hóa, tôn giáo thường gọi những cá thể có khả năng liên thông này là “sứ giả của trời”, “sứ giả của chúa”…
 
Trong vũ trụ sắc giới này có đến 16 vũ trụ nhỏ. Quá nhiều để mình liệt kê ở đây. Nhưng 3 cõi có tuổi thọ thấp nhất trong 16 cõi này được gọi chung là Vũ trụ sơ thiền gồm có
 
Vũ trụ Phạm chúng thiên (Brahmapārisajjā)
Vũ trụ Phạm phụ thiên (Brahmapurohitā)
Vũ trụ Đại phạm thiên (Mahābrahmā)
 
Các vị trong 3 vũ trụ trên thường được người đời biết đến với các cái tên như “Thượng Đế”, “Thiên Thần”,… (Tham khảo bài Đức Phật giải thích về Thượng Đế)

 

VŨ TRỤ 3 - VŨ TRỤ DỤC GIỚI

Cõi này thì ôi thôi là đông, có con người chúng ta trong đó. Mình sẽ trình bày chi tiết vũ trụ dục giới trong 1 bài riêng biệt để các bạn đỡ ngán. Và bởi vì trong vũ trụ dục giới này có rất nhiều điều quen thuộc mà chúng ta đã từng nghe qua.
 
Vũ trụ dục giới gồm có 4 cõi khổ và 7 cõi vui
 
1. Cõi địa ngục (Niraya)
2. Cõi súc sanh (Tiracchānayoni)
3. Cõi ngạ quỉ (Pittivisaya)
4. Cõi atula (Asurakāya)
 
Bốn cõi này gọi chung là cõi khổ hay đọa xứ (Apāyabhūmi).
 
5. Cõi nhân loại (Manussa)
6. Cõi tứ đại thiên vương (Catummahārājika)
7. Cõi đao lợi (Tāvatiṃsa, tettiṃsā)
8. Cõi dạ ma (Yāmā)
9. Cõi đâu suất (Tusita)
10. Cõi hóa lạc (Nimmānaratī)
11. Cõi tha hóa tự tại (Paranimmitavasavattī).
 
Bảy cõi này gọi chung là cõi vui dục giới, (Kāmasugatibhūmi).
 
Như vậy, chúng ta đã tham khảo qua cấu trúc của thế giới này qua khái niệm Đa Vũ Trụ trong Phật Giáo. Ngoài ra càng tìm hiểu bạn sẽ càng thấy thú vị hơn khi Phật Giáo đã có mô tả nhiều về thiên hà của chúng ta, về người ngoài hành tinh, về loài rồng v.v… mà chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu qua một bài viết khác
 
Tham khảo
 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hãy để lại bình luận của bạn