Home 1. Giải Đáp thắc mắc cho Học Sinh, Sinh Viên Để đạt được thành tựu lớn, đôi khi mong muốn thôi là chưa đủ. Mà phải có TẦM NHÌN và MỘT KẾ HOẠCH KHẢ THI

Để đạt được thành tựu lớn, đôi khi mong muốn thôi là chưa đủ. Mà phải có TẦM NHÌN và MỘT KẾ HOẠCH KHẢ THI

tác giả Dư Anh Khoa
TẦM NHÌN

TRẢI NGHIỆM CỦA ANH

Có một bộ phim rất hay nhưng mỗi giai đoạn cuộc đời anh xem anh lại học được một bài học khác nhau. Đó là bộ phim TAM QUỐC DIỄN NGHĨA.
Gần đây khi anh xem lại bộ phim này anh lại ngộ ra được 1 bài học rất hay.
Lưu BỊ theo anh cảm nhận là một người có khao khát rất lớn và là một người sống rất đạo đức (vị tha lớn hơn vị kỷ),Ông khởi nghĩa không phải vì muốn mưu cầu danh lợi mà là mong muốn phục vụ cho nước nhà, giúp cho muôn dân được sống an vui. Chính vì lý tưởng tốt đẹp và tâm tốt nên ông chiêu mộ được rất nhiều hiền tài.
Tuy nhiên ở 44 tập phim đầu, ta dường như thấy ông 5 lần 7 lược đều thất bại, nhiều lần không nơi nương tựa, đã mấy lược lưu lạc khốn cùng, đôi lúc muốn tự tử.
Và câu trả lời đến tập 42 anh mới có câu trả lời!
Đó là khi có người nói với Lưu BỊ, có 1 người tên là Khổng Minh (Gia Cát Lượng) người này rất giỏi tài thao lược, nếu ông có người này làm quân sư tất thành đại nghiệp. Và quả nhiên khi gặp được Gia Cát Lượng, ngay buổi đàm đạo đầu tiên, Gia Cát Lượng đã vẽ ra cho Lưu Bị 1 tầm nhìn và 1 chiến lược khả thi trong 20 năm
Nghe Gia Cát Lượng nói mà Lưu Bị như vỡ òa như mình đang thông suốt điều gì đó.
Và kể từ khi mời được Gia Cát Lượng về làm quân sư (cố vấn) thì dường như sự nghiệp của Lưu Bị như bước sang trang mới.

BÀI HỌC CÁ NHÂN

Một số quyển sách anh đọc được câu này “Khi bạn muốn điều gì đó cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó!” 

Tuy nhiên, trên thực tế nó không dễ như vậy!
Để đạt được thành tựu lớn, đôi khi mong muốn thôi là chưa đủ.
Mà phải có TẦM NHÌNMỘT KẾ HOẠCH KHẢ THI để theo đuổi từng bước 1. Đôi khi việc thực hiện TẦM NHÌN đó phải mất 3-5 năm hoặc thậm chí 10 năm (tùy vào độ lớn tầm nhìn của bạn). Chứ không phải bạn muốn là có được liền.
 
Nên anh ngày xưa cũng bị lầm tưởng, muốn cái gì cũng nhanh, gấp gáp. Rồi cuối cùng tư duy mình NGẮN HẠN lúc nào không biết.    

 

ĐÚC KẾT BÀI HỌC

TẦM NHÌN KẾ HOẠCH là cột trí tuệ, chúng ta phải hiểu biết về cuộc sống, về thị trường, về bản thân…
Nhưng TRÍ TUỆ thì cần phải có cả cột ĐẠO ĐỨC.
TẦM NHÌN phải hướng thiện, mang lại giá trị cho nhiều người chứ không chỉ cho bản thân cái tôi của mình.
Nếu không mình cũng khó mà an vui khi thực hiện TẦM NHÌN đó
Và cuối cùng là cột NGHỊ LỰC.
Nghị lực vượt qua những thói quen xấu của chính mình, nghị lực vượt qua những nghịch cảnh, những điều bất như ý để thực hiện hóa TẦM NHÌN.

LỜI KẾT

Phim vẫn là phim, quan trọng nhất vẫn là chúng ta học được điều gì từ bộ phim để áp dụng vào đời sống.
Nếu bạn chỉ là 1 bạn sinh viên, chưa có kỹ năng nhiều, đôi lúc định hướng mình sẽ ra sao áp dụng được.
Và anh cũng khuyên bạn nên viết nhật ký mỗi ngày hoặc ít nhất dành thời gian ĐÚC KẾT lại cuộc đời mình. Vì người khác chỉ có thể chỉ lối đi, nhưng lối đó có PHÙ HỢP với bạn không, chỉ có bạn mới biết được.
Và cuối cùng phải liên tục bồi dưỡng những thói quen tốt và làm luyện cho tâm mình biết sống vì người khác nhiều hơn.
Tác giả: Dư Anh Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hãy để lại bình luận của bạn